TO WHERE YOU ARE.

Who can say for certain
Maybe you're still here
I feel you all around me
Your memory, so clear

Deep in the stillness
I can hear you speak
You're still an inspiration
Can it be (?)
That you are mine
Forever love
And you are watching over me from up above?

Fly me up to where you are
Beyond the distant star
I wish upon tonight
To see you smile
If only for awhile to know you're here
A breath away not far
To where you are

Are you gently sleeping
Here inside my dream
And isn't faith believing
all power can't be seen

As my heart holds you
Just one beat away
I cherish all you gave me every day
'Cause you are my
Forever love
Watching me from up above

And I believe
That angels breathe
And that love will live on and never leave.

(En fantastisk sang, sunget av Josh Groban)

KAN VI FORSTÅ?

 
KAN VI FORSTÅ?
Det er noen ord jeg stusser litt på, for ofte blir det sagt:
”Det kan jeg forstå”,
men kan vi egentlig det?
Hvis vår nestes problem vi aldri har delt,
...kan vi forstå det fullt og helt?

Hvis vårt sinn oftes er lyst og lett,
kan vi forstå en som er nedfor og trett?
Hvis vi sjelden i øyekroken er våt,
kan vi forstå en annen som gråt?

Hvis vår helse er god og alt går som en lek,
kan vi forstå den som ei er så sprek?
Hvis vi alltid har spist av veldekket bord,
kan vi forstå den som sulter på vår jord?

Hvis vi har våre kjære som livet oss gav,
kan vi forstå de som kun har en grav?
Vi kan ei forstå – om så gjerne vi vil,
for livet er slik at erfaring må til.?

TILFELDIGHET
Den nye dag er full av regn
De kjente drag av høstlig tegn
Et barn er født. Et nytt vidunder...
De kjente drag av gode stunder.
Et menneske dør, et liv går under.
Med narkodrag av bitre stunder.
Hvor kan du finne? Det ingen vet:
Det rette drag av rettferdighet

Bjørg Aastorp
Skjetten

Ord over grind

Du går fram til mi inste grind,
og eg går òg fram til di.
Innanfor den er kvar av oss einsam,
og det skal vi alltid bli.


Aldri trenge seg lenger fram
var lova som galdt oss to.
Anten vi møttest tidt eller sjeldan
var møtet tillit og ro.


Står du der ikkje ein dag eg kjem
fell det meg lett å snu
når eg har stått litt og sett mot huset
og tenkt på at der bur du.


Så lenge eg veit du vil koma i blant
som no over knastrande grus
og smile glad når du ser meg stå her,
skal eg ha ein heim i mitt hus.

 


Halldis Moren Vesaas

Å være sterk!

Å være sterk er ikke
å løpe raskt
å hoppe lengst eller
å løfte tyngst.


Å være stor er ikke
alltid å vinne
alltid å ha rett eller
alltid å være best.


Å være sterk er å
se lyset når det er mørkt
slåss for noe man tror på
selv om man ikke har flere
krefter igjen
og se sannheten i øynene selv om den er hard.

Ukjent

Huskeliste

Husk på å leve mens du har livet.

Husk på å legge bort harmen og kivet.


Husk å juble en gang i blant.

Husk på å holde på det som er sant.


Husk på å takke for helse og hell -

For ingenting kommer jo helt av seg selv...

Randi S. Nielsen

Intelligens

Det var i de dager, da øllet var godt
og folk hadde lov til å tørste -.
Vi satt på kaféen og håpet så smått,
at øllet ble bragt med det første.

Men tjeneren tok seg visst andre ting til;
det varte og rakk; vi ble svimle.
Min venn tok og så på et stykke med sild;
jeg satt og var nær ved å himle.

Da så vi en vogn i urimelig fart,
en ølhest sprang løpsk med sin doning.
Min venn bare tygget nervøst på sin bart
og sa med forvilet betoning:

Man tror at vår kelner er dum som en hest,
men så du det lynrappe føllet?
Her fattet da dyret unektelig best
at det stundom kan haste med øllet

Herman Wildenvey

En gang i blant

En gang i blant skulle en ta seg tid
til å gjøre nær sagt ingenting.
La timene rusle litt sakte forbi
og la tankene fly litt i ring.

En gang i blant skulle en stoppe opp
- uten formål og uten grunn,
bare sitte i fred med sin kaffekopp
og bare "være" en liten stund.

En gang i blant skulle en roe seg ned
og se alt i litt større perspektiv -
gi tankene tid til å dvele litt ved
hva en egentlig vil med sitt liv.

 

Randi S. Nielsen

Om lidt er kaffen klar...